Stuku puku idą goście, drzwi otwórzcie się na oścież.